Ungdomsskoleplan AU

Ungdomsskoleplan for Allerød Ungdomsskole

Ungdomsskolens lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 997 af 08. oktober 2004 om ungdomsskoler.

Bekendtgørelse af lov nr. 913 af 03. oktober 2000 om ungdomsskolens virksomhed.

Bekendtgørelse af lov nr. 790 af 20. november 1990 om ungdomsskolebestyrelser.

 

Formål

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Det er Ungdomsskolens formål at tilbyde et bredt og varieret udbud af fritidstilbud med det formål at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi skal gøre eleverne nysgerrige på læring og interesserede i at etablere nye relationer. Fagviften ændres fra år til år og tilpasses de unges forslag og ønsker og undervisningen foregår om eftermiddagen, aftenen, weekender og i ferier.

 

Struktur for Allerød Ungdomsskole

Allerød Ungdomsskole beskæftiger sig primært med skoleformens kerneydelse: almen undervisning - dvs. fritidsundervisning - samt knallertkøreskole.

Målgruppen er de 13-17 årige: fra 7. klasse og op. Undervisningen er gratis og i skoleåret 2013-14 var der indskrevet 625 elever. Personalet består af en leder, en sekretær og en seniormedarbejder. Til varetagelse af undervisningen er der ca. 60 deltidsansatte, løst tilknyttede undervisere.

 

Ungdomsskoletilbuddet i Allerød omfatter:

- Almen undervisning

- Specialundervisning

- Knallertundervisning

- Rejsevirksomhed (i tilknytning til undervisningen)

- Andre aktiviteter, som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål, f.eks. sociale arrangementer (teaterforestillinger, foredrag, natbio m.m.)

 

Skolen har en række uformelle samarbejdsrelationer med blandt andet det lokale gymnasium og den lokale ungdomsklub.

 

Målgruppe

Ungdomsskolens tilbud er rettet mod kommunens 13-17 årige unge. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra aldersgrænserne.


Elevbetaling

Undervisningen er gratis for eleverne, men der opkræves et beløb til hel eller delvis dækning af udgifter materialeindkøb og i forbindelse med rejser, weekendture og ekskursioner

 

Lokaler

Undervisningen er organiseret på Engholmskolen og det er ligeledes her administration er placeret. Desuden har Allerød enkelte hold på Allerød Gymnasium. Ungdomsskolen råder ikke over egne lokaler, men benytter Engholmskolens undervisningsrum. Allerød Ungdomsskole benytter ligeledes Engholmskolens servicemedarbejderfunktion.

 

Ungdomsskolebestyrelsens ansvarsområde

Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme, budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på den baggrund principperne for ungdomsskolevirksomheden.

 

Ungdomsskolens ledelse og administration

Allerød Ungdomsskoles ledelse består af en ungdomsskoleleder. I administrationen er ansat en sekretær på 30 timer ugentligt. Ungdomsskolelederen har det administrative, økonomiske og pædagogiske ansvar.

 

Ansættelsesforhold for leder, lærere og medarbejdere

Lederstillinger og lærerstillinger i Ungdomsskolen normeres og klassificeres i overensstemmelse med ”Aftale om lederstillinger i Ungdomsskolen” samt ”Overenskomst for lærere m.fl. i Ungdomsskolen”. Timelønnet personale ansættes af ungdomsskolelederen efter deres faglige og pædagogiske kvalifikationer. Ansættelse af timelønnede lærere omfatter kun de af ansættelsesbrevets aftalte timer.

 

Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning

2 repræsentanter udpeget af Byrådet

2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

1 medarbejderrepræsentant

2 medlemmer valgt af eleverne ved ungdomsskolen

1 repræsentant for Fritidsnævnet, der deltager uden stemmeret

 

Ungdomsskolelederen er sekretær i bestyrelsen uden stemmeret. Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemninger om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

 

 

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.